X

CARAMELLO SALATO RICETTA #11

gusticaramellosalatoo

FESTA SURPRESA

Caramelo feito na casa enriquecido com sal rosa do Himalaya.

UNEXPECTED PARTY

Homemade caramel enriched with Himalayan pink salt.

FESTA INATTESA

Caramello fatto in casa arricchito con sale rosa dell'Himalaya.

INGREDIENTES 
 • sal rosa do Himalaia
 • caramelo
 • leite
 • creme de leite
 • leite desnatado
 • sacarose
 • dextrose
 • glicose

INGREDIENTS
 • Himalayan pink salt.
 • caramel
 • milk
 • cream
 • dried skim milk
 • sucrose
 • dextrose
 • glucose

INGREDIENTI
 • sale rosa dell'Himalaya
 • caramello
 • latte
 • panna
 • latte magro disidratato
 • saccarosio
 • destrosio
 • glucosio